Lambang Desa
Arti Lambang :

Bintang Putih            : Mencerminkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa

Perisai                       : Masyarakat mempeunyai prinsif kuat untuk mencapai tujuan bersama

Berlatar Hijau           : Desa yang tenang dan nyaman

Buah Cempedak       : Memaksimalkan Sumber Daya yang dimiliki

Pohon Jambu Agung:      Masyarakat yang Kokoh, kuat dan mandiri

Padi dan Kapas        : Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Desa Garunggung

Merah bertulisan Garunggung       : Dengan semangat kebersamaan membangun Desa

Les Biru                    : Mencerminkan Desa yang dapat diandalkan dan bertanggungjawab